Ιστορία, μνήμη και ταυτότητα: Η μαύρη σταφίδα ως δημόσια ιστορία