Προφορικές ιστορίες της μαύρης σταφίδας

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαύρη σταφίδα

Μία αφηγηματική διαδρομή μέσα από τα βιώματα των ανθρώπων. Mια εν εξελίξει συλλογή συνεντεύξεων με ανθρώπους από τις περιοχές καλλιέργειας μαύρης σταφίδας.

Η Προφορική Ιστορία είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση του παρελθόντος με διεπιστημονικό και συνεργατικό τρόπο. Στο επίκεντρό αυτής της ερευνητικής πρακτικής βρίσκεται η συνέντευξη με τους πρωταγωνιστές του παρελθόντος. Πρόκειται για μια “ιστορία από τα κάτω” που συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και τον εξανθρωπισμό της Ιστορίας και διαμορφώνει μια ιστορική γνώση και κρίση αναγνωρίζοντας την πολυμορφία των ανθρώπινων εμπειριών. Η προφορική Ιστορία δεν καταγράφει απλώς τις βιωμένες εμπειρίες ανθρώπων για να γεφυρώσει κενά στη γραπτή Ιστορία, αλλά συμβάλλει επίσης σε μια πληρέστερη κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι μέσα από τις ερμηνείες των ίδιων των αφηγητών, όπως επισημαίνει η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, πρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι προφορικές ιστορίες μέρος της οπτικοακουστικής εγκατάστασης “Όταν ο σταθμάρχης υποδέχθηκε τον σταφιδαπόστολο” (Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2022)
Ηχητικός περίπατος με ιστορίες για τη μαύρη σταφίδα (Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2021)
Ομάδα Προφορικής Ιστορίας για τη μαύρη σταφίδα

Ο οργανισμός Πριμαρόλια δημιούργησε την πρώτη Ομάδα Προφορικής ιστορίας για τη μαύρη σταφίδα, εξερευνώντας και καταγράφοντας πτυχές της ιστορίας από όλες τις περιοχές παραγωγής της αλλά και από λιμάνια και χώρες του εξωτερικού, εκεί που η μαύρη σταφίδα αποτελούσε -και αποτελεί- ένα πολύτιμο εισαγόμενο προϊόν, χτίζοντας έτσι ένα μεγάλο δίκτυο όχι μόνο εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών αλλά και κοινωνικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.


Οι ερευνητές

της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας για τη Μαύρη Σταφίδα (ΟΠΙ-ΜΑΣ)


Εξερευνήστε τις προφορικές ιστορίες