Ομάδα Πριμαρόλια

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ


Ιδρυτικά μέλη ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση φεστιβάλ, Αναπτυξιακός πολιτισμός, Ιδρυτής.
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης τέχνης και φεστιβάλ, Υπεύθυνος ακαδημαϊκών/πολιτιστικών συνεργασιών.
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία.
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση.
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, Δικτύωση και συνεργασίες.
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Συνεργάτες – Μέλη της ομάδας

Σόφη Μουτάφη | Υπεύθυνη διατομεακών έργων πολιτισμού, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ.
Αγγελική Λάππα | Υποστήριξη έργων πολιτισμού.
Ευαγγελία Πέττα | Υποστήριξη έργων πολιτισμού.
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα τεκμηρίωση.