Εισηγήσεις και δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις | Δημοσιεύσεις


Ο οργανισμός Πριμαρόλια εξερευνά τις δυναμικές συγκλίσεις σύγχρονης τέχνης, ιστορικής έρευνας και ταυτότητας τόπου. Καίριο χαρακτηριστικό του οργανισμού είναι η διεπιστημονικότητα και διακαλλιτεχνικότητα στις δράσεις σύγχρονης τέχνης και σύγχρονου πολιτισμού, η οποία δημιουργεί συνέργειες με καλλιτέχνες, ιδρύματα και φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων σε ετήσια βάση αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, καθώς και δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία των συνεργατών του οργανισμού.