Η διεπιστημονική περίπτωση του πολιτιστικού φορέα Πριμαρόλια στην Πελοπόννησο: Επιτελώντας το τοπικό και το διεθνές μέσα από σύγχρονη καλλιτεχνική πράξη, επιμέλεια εκθέσεων και ιστορική έρευνα

Document