Πηγή τεκμηρίου Βιβλιοθήκη της Βουλής, Συλλογή Αναστασίου Ζυγομαλά