Πηγή τεκμηρίου Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου