Πηγή τεκμηρίου ΓΑΚ Αιγιαλείας, Αρχείο Σωματείου Σταφιδεργατριών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»