Πηγή τεκμηρίου ΓΑΚ Αιγιαλείας, Αρχείο Λέοντος Μεσσηνέζη