Πηγή τεκμηρίου ΓΑΚ Αιγιαλείας, Αρχείο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου