Φεστιβάλ Πριμαρόλια: Ιστορία, εικόνες και μνήμη συναντούν την σύγχρονη τέχνη στην «Τροχιά» της μαύρης σταφίδας

Document