Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2021 στον Κήπο της Χαρτοποιίας Αιγίου: Η μαύρη σταφίδα του 19ου αιώνα συναντά το χαρτί του 20ου αιώνα

Document