Το Σταφιδικόν Ζήτημα, υπό Θεόδωρου Βουρλούμη, εν Πάτραις. (φωτοτυπία φυλλαδίου)

Document

Attachments