Αγορά αμπέλου του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου από τον Γεώργιο Κασιμάτη

Document

Attachments