Το Αίγιο γιορτάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της μαύρης σταφίδας – “Φεστιβάλ Πριμαρόλια”

Document