Από τις 3 έως τις 11 Σεπτεμβρίου: Γιατέταρτη χρονιά στο Αίγιο το Φεστιβάλ«Πριμαρόλια»

Document