Διήμερο συνέδριο, Μαύρη σταφίδα: Η συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό κράτος

Document