Πηγή τεκμηρίου ΓΑΚ Αιγιαλείας, Αρχείο Σωματείου Σταφιδεργατριών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

Ιδιωτική Συλλογή, 19.1, Α.Β.Ε. 255, Κυτίο Ε, φάκελος 35