Πηγή τεκμηρίου ΓΑΚ Αιγιαλείας, Αρχείο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου

Διοικητ. 26.1, Α.Β.Ε. 344, φάκελος 27