Πηγή τεκμηρίου Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου

www.library.parliament.gr
Βουλή των Ελλήνων, Τ.Κ. 10021, Αθήνα